Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ NIA i inne Izby Aptekarskie. Pisma i wystąpienia NRA.

PDF Drukuj

25.05.2017

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania przez izby aptekarskie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2142 z późn. zm.) w zakresie obliczania stażu pracy niezbędnego do wykonywania funkcji kierownika apteki.
więcej>>

PDF Drukuj

23.12.2015

Pytanie prezesa NRA do ministra zdrowia, czy realizacja recepty niespełniającej wymagań art. 96a w zakresie dotyczącym kodu pocztowego oraz numeru telefonu kontaktowego do osoby wystawiającej receptę, może skutkować brakiem refundacji?
więcej>>>

PDF Drukuj

28.05.2015

MPiPS dot. Karty Dużej Rodziny
więcej>>

PDF Drukuj

28.05.2015

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji dot. ustawy o samorządzie gminnym.
więcej>>
PDF Drukuj

23.07.2013

Uchwała Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie określenia wzoru identyfikatora farmaceuty noszonego w miejscu pracy.  
więcej>>

PDF Drukuj

19.03.2013

Prezes NRA domaga się od Głównego Inspektora Farmaceutycznego podjęcia niezwłocznych działań mających na celu powstrzymanie rozszerzającego się zjawiska tzw. dystrybucji bezpośredniej
więcej>>

PDF Drukuj

31.08.2012

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej podtrzymał stanowczy sprzeciw wobec propozycji sprzedaży szczepionek w gabinetach lekarskich.
więcej>>

Sprzeciw Prezesa NRA wobec propozycji sprzedaży szczepionek w gabinetach lekarskich.
więcej>>

Pismo Prezesa NRA do Ministra zdrowia w sprawie dzielenia opakowań leków w aptece. NRA jest przeciw
więcej>>

PDF Drukuj

21.05.2012

GIF popiera stanowisko NRA w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych
więcej>>>

Dziekani Wydziałów Farmaceutycznych Wyższych Uczelni Medycznych w Polsce popierają stanowisko NRA w w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych
więcej>>>
PDF Drukuj

16.02.2012

Kontrowersje wokół recept ciąg dalszy – pismo Prezesa NRA do Ministra Zdrowia w związku z interpretacją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. nadruku „Refundacja do decyzji NFZ”.
więcej>>

PDF Drukuj

22.12.2011

Wystąpienia Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowegu Funduszu Zdrowia w sprawie zawierania umów.
- pismo do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
- pismo do Ministra Zdrowia
- pismo do Ministra Zdrowia
- pismo do Ministra Zdrowia

AverNet