Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ Z prac ORA \ Komunikaty

PDF Drukuj
W związku z podjęciem przez V Krajowy Zjazd Aptekarzy uchwały w sprawie przyznania prawa do wynagrodzenia członkom Prezydium okręgowych izb aptekarskich sprawującym funkcje w Radzie, Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2008 r. przyznała wynagrodzenia:
  • Prezesowi ORA mgr farm. Elżbiecie Piotrowskiej-Rutkowskiej w wysokości pobieranego wynagrodzenia przez poprzedniego Prezesa,
  • V-ce Prezesowi ORA mgr farm. Leonowi Borowieckiemu oraz Skarbnikowi ORA mgr farm. Jackowi Bednarczykowi w wysokości równowartości zwrotu kosztów podróży z ich miejsc zamieszkania do siedziby Izby w Łodzi, przy uwzględnieniu częstotliwości przyjazdów.


 

AverNet