Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ Okręgowa Rada Aptekarska \ Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza

PDF Drukuj
P.T. Członkowie Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

Szanowne Koleżanki!
Szanowni Koledzy!

Każdy absolwent farmacji rozpoczynający pracę w aptece ma swojego opiekuna, którego zadaniem jest wprowadzenie początkującego aptekarza w arkana aptekarstwa. Przy boku i pod okiem zawodowego patrona stajemy się samodzielnymi aptekarzami.
Na każdym etapie praktycznej nauki zawodu towarzyszy nam doświadczony stażem aptekarz, na którym się wzorujemy i którego śladem podążamy wykonując aptekarskie obowiązki. Jakże często nauczyciel staje się naszym mistrzem, który wywiera wielki wpływ na nasz dalszy zawodowy rozwój.
Z myślą o naszych nauczycielach Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi ustanowiła honorowe wyróżnienie wiążące się z przyznaniem tytułu ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA.
Celem wyróżnienia jest wyrażenie szacunku, wdzięczności i uznania aptekarzy dla nauczycieli zawodu. Przyznanie tytułu będzie potwierdzeniem dużych zasług i osiągnięć osoby wyróżnionej w zakresie kształcenia aptekarzy.
Każdy z Państwa ma możliwość przedstawienia swojego nauczyciela i zaproponowania przyznania mu tytułu ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA. Tytuł będzie przyznawać Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi na wniosek aptekarza lub grupy aptekarzy po uzyskaniu rekomendacji Kapituły wyróżnienia.
Wnioski o nadanie wyróżnienia można składać w terminie do 31 grudnia. Wyróżnienie będzie wręczane jeden raz w roku podczas Okręgowego Zjazdu Aptekarzy. Osoby uhonorowane zaszczytnym tytułem ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA otrzymają medal oraz certyfikat.
Nie ma ograniczeń, w jakim czasie uczyliśmy się zawodu. Jeśli zachowaliście w pamięci wdzięczność za wysiłek włożony przez Waszego nauczyciela w kształtowanie Waszych zawodowych umiejętności i zawodowego profilu, to jest czas, aby „pokazać całemu światu” tego zasłużonego aptekarza. Zachęcam Szanowne Koleżanki i Szanownych Kolegów - zgłoście Jego kandydaturę do przyznania tytułu.
Pamiętajmy o naszych Nauczycielach i Mistrzach, do których uczyliśmy się zawodu.


Z poważaniem
mgr farm. Elżbieta Piotrowska – Rutkowska
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

uchwała w sprawie ustanowienia wyróżnienia Zasłużonego Nauczycie

regulamin

wzór wniosku

wzór graficzny odznaki


 

PDF Drukuj

14.03.2017

4 marca 2017 roku odbył się w Łodzi XIX Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.

Zjazd poprzedziła uroczystość wręczenia członkom OIA w Łodzi medali XXV-lecia "AD GLORIAM PHARMACIAE" w dowód uznania i wdzięczności za pracę w samorządzie aptekarskim.
Podczas uroczystości odbyło się również wręczenie odznaki „ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA” mgr farm. Andrzejowi Dowgirdowi wyróżnionemu tym zaszczytnym tytułem. 

Andrzej Dowgird


PDF Drukuj

13.01.2017

7 marca 2015 roku odbył się w Łodzi XVIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy.

W pierwszej części Zjazdu odbyła się uroczystość ogłoszenia nazwisk aptekarzy uhonorowanych tytułem „Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza”. Tytuł jest przyznawany za osiągnięcia związane z kształceniem i formowaniem zawodowym adeptów aptekarstwa. Laureatkami tego zaszczytnego wyróżnienia zostały:
-mgr farm. Bożena Golańska
-mgr farm. Joanna Pietrzyk
-mgr farm. Halina Wójcicka
W obecności delegatów na Zjazd oraz zaproszonych gości insygnia tytułu odebrały mgr farm Bożena Golańska i mgr farm. Joanna Pietrzyk. AD GLORIAM FARMACIAE!

golanska pietrzyk


laureatki


laureatki1PDF Drukuj

07.03.2013


2 marca odbył się w Łodzi XVI Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi.
Podczas Zjazdu odbyła się uroczystość ogłoszenia nazwisk farmaceutów wyróżnionych tytułem "Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza".
Tytuł „Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza” i związaną z nim odznakę otrzymały – pani magister Helena Dobrysiak, pani magister Bożena Kabza i pani magister Marianna Stefańczyk. Tytuł został nadany Paniom Magister przez Kapitułę tego wyróżnienia.

PDF Drukuj

17.12.2012


W 2011 roku  tytuł „Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza” został nadany doktorowi nauk farmaceutycznych Franciszkowi Kaczmarczykowi oraz magistrom farmacji Józefowi Iskrzyńskiemu, Julianowi Jóźwickiemu i Zofii Rogowskiej – Tylman.

Dr Franciszek Kaczmarczyk, mgr farm. Józef Iskrzyński i mgr farm.  Julian Jóźwicki odebrali wyróżnienia w dniu 6 maja 2011 roku w Łodzi podczas uroczystości związanej z jubileuszem 20-lecia istnienia Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. 
PDF Drukuj

11.03.2010

Podczas XIV Zjazdu Aptekarzy Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi odbyła się uroczystość związana z ogłoszeniem nazwisk aptekarzy wyróżnionych honorowym tytułem ZASŁUŻONY NAUCZYCIEL ZAWODU APTEKARZA. Laureatami tego wyróżnienia zostały: pani magister KRYSTYNA ANTONIEWICZ i pani magister ELŻBIETA STOLIŃSKA. Dyplomy i odznaki związane z tym wyróżnieniem przekazała laureatkom pani magister Elżbieta Piotrowska – Rutkowska, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, która powiedziała m.in. „Na każdym etapie praktycznej nauki zawodu a także na początku praktyki zawodowej adeptom zawodu towarzyszy doświadczony stażem aptekarz, który wprowadza podopiecznego farmaceutę w arkana zawodu i wywiera wielki wpływ na jego zawodowy rozwój. Z ogromną satysfakcją wręczałam wyróżnienie pani magister Krystynie Antoniewicz i pani magister Elżbiecie Stolińskiej. Nazwiska Pań Magister wpisują się złotymi zgłoskami do kroniki samorządu aptekarskiego”.

PDF Drukuj

25.06.2009

 

7 marca 2009 roku odbył się XIII Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Łodzi. Podczas Zjazdu  odbyła się uroczystość wręczenia odznaki „Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza”.

Odznakę odebrał mgr farm. Stanisław Mucha, który jako pierwszy w historii samorządu aptekarskiego został wyróżniony tytułem „Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza”. 

>>>artykuł w Aptekarzu Polskim


AverNet