Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ Okręgowa Rada Aptekarska \ Zasłużony Nauczyciel Zawodu Aptekarza \ uchwała w sprawie ustanowienia wyróżnienia Zasłużonego Nauczycie

PDF Drukuj
Uchwała Nr 344
z dnia 28.08.2008 r.
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi

w sprawie: ustanowienia wyróżnienia Zasłużonego Nauczyciela Zawodu Aptekarza i trybu jego przyznawania


Na podstawie art. 7 ust,.1 i 2 ustawy z dnia 19.04.1991 r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 9, poz. 108 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi uchwala się co następuje:

§ 1
  1. Ustanawia się wyróżnienie dla Zasłużonego Nauczyciela Zawodu Aptekarza.
  2. Wzór graficzny wyróżnienia uchwala Okręgowa Rada Aptekarska w Łodzi.

§ 2
Wyróżnienie przyznaje się za wieloletnią działalność i zasługi w zakresie przed- i po dyplomowego kształcenia aptekarzy

§ 3
Szczegółowy tryb przyznawania określa Regulamin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sekretarz ORA                                         Prezes ORA
mgr farm. Maria Wyrzykowska                 mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska


 

AverNet