Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ Z prac ORA \ Pliki do pobrania

PDF Drukuj

Kwestionariusz zgłoszeniowy w sprawie przyznania prawa wykonywania zawodu farmaceuty
(Komisja PWZF)

Word

Adobe Reader


Formularz "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu
(Komisja PWZF)

Word

Adobe Reader

UWAGA! Punktów 11 i 13 nie należy wypełniać. W punkcie 12 zaznaczyć pozycję 1 Kartoteka Karna

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
stan na 01.03.2008 r.

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia
Tel. (0-42) 664-62-06
Fax. (0-42) 664 62 09
ul.Pomorska 37, 90,203 ŁÓDŹ

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim
Tel./Fax. (0-44) 649-41-70
ul. Słowackiego 5 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Sieradzu
Tel. (0-43) 826-66-91
Al. Zwycięstwa 1 98-200 SIERADZ


Karta zgłoszeniowa danych osobowych dla Okręgowej Rady Aptekarskiej celem wpisu na listę członków OIA lub wpisu do rejestru farmaceutów
(Komisja PWZF)

Word

Adobe Reader


Podanie o skreślenie z listy członków OIA w Łodzi z powodu podjęcia pracy na terenie innej OIA.

Word

Adobe Reader


Wniosek przedsiębiorcy o zamiarze zatrudnienia osoby odpowiedzialnej za prowadzenie apteki/hurtowni farmaceutycznej
(Komisja ds. udzielania rękojmi należytego prowadzenia apteki)

Word (apteka)

Word (hurtownia)

Adobe Reader (apteka)

Adobe Reader (hurtownia)


Podanie osoby starającej się o stanowisko kierownika apteki/hurtowni farmaceutycznej
(Komisja ds. udzielania rękojmi należytego prowadzenia apteki)

Word (apteka)

Word (hurtownia)

Adobe Reader (apteka)

Adobe Reader (hurtownia)


Informacja o przebiegu pracy zawodowej
(Komisja ds. udzielania rękojmi należytego prowadzenia apteki)

Word

Adobe Reader


Wzór oświadczenia, które należy złożyć ubiegając się o przyznanie punktów edukacyjnych w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów, za opiekę nad stażystami

Word

Adobe Reader


Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu aptekarza

Word

Adobe Reader


TECHNICY FARMACEUTYCZNI

Program praktyki technika farmaceutycznego

Word

Adobe Reader

Zaświadczenie o odbyciu praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

Word

Adobe Reader


Wzór wniosku o nadanie NAGRODY DLA ZASŁUŻONEGO NAUCZYCIELA ZAWODU APTEKARZA

Word

Adobe Reader


Wzór wniosku o przedłużenie okresu szkoleniowego

Word

Adobe Reader
 

AverNet