Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ VII Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Aptekarzy 5.12.2015 r. \ Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

PDF Drukuj
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Janusz Świderek

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
mgr farm. Jadwiga Czyż
mgr farm. Hanna Karwasik
mgr farm. Beata Piekarek
mgr farm. Waldemar Świątkowski

 

AverNet