Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE SAMORZĄDOWE \ Z prac ORA \ Komunikaty \

PDF Drukuj
Samorządy dla wolności. Wolność dla samorządów. Pod takim hasłem odbywała się 14 listopada w Łodzi konferencja samorządów zawodów zaufania publicznego zrzeszonych w Łódzkim Porozumieniu Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. W konferencji uczestniczyli farmaceuci reprezentujący Okręgową Radę Aptekarską w Łodzi z gościnnym udziałem mgr farm Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezesa NRA. Konferencja przebiegała w konwencji paneli dyskusyjnych wśród, których był panel zatytułowany “Zawody medyczne w świecie nieustannych reform”. W imieniu środowiska aptekarskiego głos w tym panelu zabrała pani Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Wystąpienie Pani Prezes dotyczyło koncepcji ochrony zdrowia publicznego, która jest realizowana przez wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych, w tym farmaceutów. Pani Prezes przedstawiła rolę farmaceutów szpitalnych oraz aptekarzy pracujących w aptekach ogólnodostępnych w systemie opieki zdrowotnej oraz ich wkład na rzecz profilaktyki zdrowia oraz jego ratowania. Konferencja była częścią kampanii „Abym mógł dobrze wykonywać moją pracę, potrzebujesz mojej wolności”. Zabrani na konferencji przedstawicie Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego przyjęli wspólne stanowisko dotyczące wolności i niezależności samorządów: „Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego zgromadzeni w Łodzi 14. Listopada 2017 r. na konferencji „Samorządy dla wolności. Wolność dla samorządów”, wyrażają wspólne stanowisko skierowane do członków samorządów, społeczeństwa i rządzących, iż samorządność zawodowa jest jednym z fundamentów demokratycznego, obywatelskiego i nowoczesnego społeczeństwa oraz porządku ustrojowego. Stanowi ona wyraz dążności rządzących do dzielenia się częścią władztwa publicznego z obywatelami zrzeszonymi w samorządy zawodowe, których łączy wspólna profesja, etos zawodu i zasady jego uprawiania oraz etyka zawodowa i kształcenie kadr. Dlatego wyrażamy najgłębsze przekonanie, iż samorządność zawodowa będzie wzmacniana i pozostanie pod opieką państwa, albowiem jest ona najlepszym gwarantem właściwego sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu dla ochrony interesu publicznego i w jego granicach, a zawody skupione w samorządy zawodów zaufania publicznego miały i posiadają nadal olbrzymi wpływ na poziom rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego państwa i narodu.”

 

AverNet