Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE FARMACEUTYCZNE \ Opinie prawne i wyjaśnienia

PDF Drukuj

24.08.2017

Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
W Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2017 r.  pod poz. 1541 ukazało się rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
więcej>>

PDF Drukuj

22.12.2016

Komunikat ws. żądań wydawania z apteki oryginałów recept lekarskich.
więcej>>

PDF Drukuj

07.06.2016

Informacja dotyczy aptek z powiatów łódzkiego wschodniego i sieradzkiego

INFORMACJA

W SPRAWIE SKARGI DO WSA W ŁODZI
NA UCHWAŁĘ DOT. DYŻURÓW

Poniżej przekazuję propozycję skargi do WSA, przy czym podkreślam, iż jest ona ramową i wymaga uzupełnienia w konkretne dane dotyczące apteki i warunków jej działania.
Aptekarzy chętnych do złożenia skargi proszę o skontaktowanie się z biurem OIA w Łodzi. Informuję również, iż istnieje możliwość powierzenia prowadzenia sprawy przez adwokata izby (bezpłatnie) po udzieleniu pełnomocnictwa.

Propozycja skargi do pobrania

PDF Drukuj

05.05.2016

Opinia prawna dot. danych w zakresie adresu pacjenta na recepcie dla pacjenta bezdomnego.
więcej>>

PDF Drukuj

16.05.2014

Łączenie funkcji kierownika apteki.
więcej>>

PDF Drukuj

23.03.2011

Informacja dotycząca uprawnień Inspekcji Handlowej do kontrolowania aptek
więcej>>

PDF Drukuj

13.08.2010

Opinia prawna w sprawie dyżurów aptek
więcej>>
PDF Drukuj

26.05.2010

Opinia prawna w sprawie stwierdzania rękojmi należytego prowadzenia apteki.
więcej>>

PDF Drukuj

06.05.2009

Opinia prawna co do przekazywania spraw aptekarzy do ETS - Biuro Prawne Naczelnej Izby Aptekarskiej
więcej>>

PDF Drukuj

03.03.2008

ABSOLWENCI – podjęcie pracy po ukończeniu studiów

Podjęcie pracy na stanowisku farmaceuty może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Okręgową Radę Aptekarską prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Osoba ubiegająca się o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu farmaceuty winna oprócz dyplomu ukończenia studiów, o którym mowa w art. 2b ustawy z dn. 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz.U. z 2003 r. nr 9 poz. 108) przedłożyć oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz zaświadczenie lekarskie (art.4 c w/cyt. ustawy o izbach aptekarskich).

Zważywszy, że Okręgowa Rada Aptekarska winna podjąć uchwałę o stwierdzeniu prawa bądź odmowie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty niezwłocznie ale nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez wnioskodawcę niezbędnych dokumentów (art. 4e w/cyt. ustawy o izbach aptekarskich) – może zdarzyć się, że wnioskujący nie będzie mógł być zatrudniony przez okres 3 miesięcy od złożenia dokumentów na stanowisku farmaceuty ( z braku posiadania stosownych kwalifikacji).
Nie oznacza to jednak, że osoba taka nie może podjąć w ogóle zatrudnienia na innych niż farmaceuta stanowisku, a co za tym idzie nabyć wszelkich praw związanych z zatrudnieniem związanych ze stażem pracy w ogóle (np. staż wymagany do uzyskania prawa do urlopu wypoczynkowego, nagrody jubileuszowej, prawa do emerytury, renty, zasiłku chorobowego itp.).

Wydaje się, że w przypadku braku możliwości podjęcia zatrudnienia na innym niż farmaceuta stanowisku (asystenta, pomoc apteczna, referent, inspektor itp.) osoba taka może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy.

Adwokat
Alicja Rychlicka-Ziepult

Łódź, dn. 16.03.2006 r.


* Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty
Word Acrobat Reader


AverNet