Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE FARMACEUTYCZNE \ Szkolenia \ Komunikaty

PDF Drukuj

27.10.2010

Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom w zakresie szkoleń pracowników aptek oraz wymogom Ustawy z 18 stycznia 2009 (art. 2091 § 1 pkt 2 lit. A kp) narzucającej na pracodawców obowiązek przeszkolenia pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy, chcielibyśmy zarekomendować Państwu Projekt realizowany przez Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi.
Projekt dotyczy szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy i skierowany jest do pracowników mikro i małych przedsiębiorstw, w tym aptek, znajdujących się na terenie województwa łódzkiego. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, do projektu niezbędne jest wniesienie wkładu prywatnego w postaci oddelegowania pracownika na szkolenie w godzinach jego pracy. Pracodawca wykazuje wkład prywatny wyłącznie poprzez wypełnienie przedstawionych przez Centrum BRD formularzy i oświadczeń.
Jednocześnie informujemy, iż osoby, które wezmą udział w szkoleniach z zakresu Pierwszej pomocy realizowane przez Centrum BRD otrzymają 2 punkty edukacyjne.
Z uwagi na fakt, iż projekt adresowany jest do wszystkich mikro i małych firm z terenu województwa łódzkiego informujemy, iż wspólnie z Centrum BRD wybraliśmy terminy szkoleń rekomendowane jedynie aptekom. Dzięki uczestnictwu w tych terminach pracowników aptek będzie istniała możliwość dopasowania szkoleń do specyfiki Państwa grupy zawodowej.
Proponowane terminy szkoleń to: 25 listopad, 15 grudzień, 13 styczeń, 27 styczeń.
Szczegóły uczestnictwa w projekcie znajdują się na stronie:
www.firmy.pierwszapomoc.net/
Na wszystkie pytania odpowiedzą Państwu pracownicy Biura Projektu pod nr telefonu:
(42) 663 7 993, (42) 67 89 100
Informacje dotyczące Projektu "Potrafię udzielać pierwszej pomocy".

Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska

PDF Drukuj

28.11.2008

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 25.06.2003 r.
w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych
w uzasadnionych przypadkach można ubiegać się o przedłużenie okresu edukacyjnego dla uzyskania określonej w cyt. rozporządzeniu liczby punktów edukacyjnych.
Wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć na ręce Pani Prezes.
Czas trwania okresu edukacyjnego może być przedłużony przez okręgową radę aptekarską,  o okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

PRZYPOMINAMY, ŻE DRUGI OKRES SZKOLENIOWY ROZPOCZYNA SIĘ 1 STYCZNIA 2009 r., RÓWNIEŻ DLA OSÓB, KTÓRE WYSTĄPIŁY Z WNIOSKIEM O PRZEDŁUŻENIE PIERWSZEGO OKRESU EDUKACYJNEGO

Wzór wniosku do pobrania
Word          Adobe Reader

Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk - Olasik
Przewodnicząca Komisji ds. Nauki i Szkolenia
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi


PDF Drukuj

14.04.2008

Wzór oświadczenia, które należy złożyć ubiegając się o przyznanie punktów edukacyjnych w ramach szkoleń ciągłych farmaceutów, za opiekę nad stażystami
Word            Adobe Reader
PDF Drukuj

07.03.2008

KOMUNIKAT

W nawiązaniu do informacji przekazanej podczas spotkania członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi w dniu 6 marca br. uprzejmie informujemy, że uzyskaliśmy wyjaśnienie do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów odbywanych za pośrednictwem Internetu w ramach programu e-dukacja.
Jeżeli szkolenie internetowe prowadzone jest w formie kursów autoryzowanych przez certyfikowaną jednostkę szkolącą i zakończonych sprawdzianem wiedzy (testem), to uczestnik tego szkolenia uzyskuje w zależności od rodzaju kursu punkty edukacyjne tzw. „miękkie” albo „twarde”.
Wybór tematu szkolenia internetowego oraz termin jego odbycia zależy od decyzji farmaceuty.

Prof. dr hab. n. farm. Elżbieta Mikiciuk - Olasik
Przewodnicząca Komisji ds. Nauki i Szkolenia
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi

7 marca 2008 roku


AverNet