Strona Główna Strona Główna

INFORMACJE FARMACEUTYCZNE \ Szkolenia

PDF Drukuj

SZANOWNI PAŃSTWO,

Zgodnie z zapisami Prawa farmaceutycznego, farmaceuci zatrudnieni w aptekach i hurtowniach zobowiązani są do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu, celem aktualizacji wiedzy i dokształcania się w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych.

Otrzymanie certyfikatu akredytacyjnego umożliwia jednostce szkolącej przeprowadzanie kursów w ramach szkoleń ciągłych. Wykaz kursów oraz ich proponowane, ramowe programy podane są na stronie internetowej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (www.cmkp.edu.pl).

Według obowiązujących przepisów zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okresie edukacyjnym (5 lat) co najmniej 100 punktów edukacyjnych za udział w wybranych formach szkoleń, w tym co najmniej 50 punktów musi być uzyskanych w ramach kursów zakończonych testem (1 punkt za każdą godzinę wykładu, nie więcej jednak niż 25 punktów za cały kurs).

W 2007 roku Oddział Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi planuje zorganizowanie szeregu kursów, o bardzo bogatej i różnorodnej tematyce. Poniżej zamieszczono informacje dotyczące tematów i terminów oraz warunków uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i prosimy o dalszą współpracę w zakresie wyboru tematów i terminów zajęć.

Szkolenia z dopłatą UE

Komunikaty

Rozporządzenie w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów... - tekst

Oddział Kształcenia Podyplomowego Wydz. Farm. UM w Łodzi

Warunki uczestnictwa w kursach podyplomowych

Harmonogram


 

PDF Drukuj

02.07.2009


AverNet